Tillbaka till listan

Regeringen söker generaldirektör och chef för Jämställdhetsmyndigheten

Datum: 2017-06-07
Plats: Göteborg
Arrangör: Regeringskansliet
Typ: GenderJob

Regeringen söker generaldirektör och chef för Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska ha i uppgift att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska överta uppgifter som i dag är uppdelade på flera olika myndigheter. Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Regeringen avser även att inom ramen för myndigheten permanenta och samordna flera uppdrag på jämställdhetspolitikens område. Vidare ska myndigheten fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering samt i övrigt bistå regeringen i t.ex. det internationella arbetet på området. En viktig del i myndighetens verksamhet är att arbeta stödjande gentemot t.ex. andra myndigheter som är strategiska för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten ska vara lokaliserad i Göteborg och ha cirka 75 årsarbetskrafter.