Tillbaka till listan

"Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati"

Datum: 2016-08-18 - 2016-08-19
Plats: Stockholm
Typ: Conference

"Allmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokrati"

Konferensen syftar till att samla forskare från olika discipliner och forskningsområden för att arbeta fram och initiera ny forskning om medborgarskap, demokrati och sociala villkor utifrån ett feministiskt historiskt och samtida perspektiv.

Följande teman står i fokus: 1) Rösträtten och den parlamentariska demokratin i Sverige och i världen, 2) Medborgarskapets gränser, då och nu, 3) Lokal rösträtt och aktiv(istisk)t medborgarskap, och 4) Rösträtten, demokratin och det kollektiva minnet.
För mer information, se: http://skogh.nu/allman-och-lika-rostratt-rostrattskonferens-2021

Keynote speakers: Krista Cowman, professor i historia/University of Lincoln, UK, och Drude Dahlerup/ professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Max. antal deltagare: 50
Plats: Aula Magna vid Stockholms universitet

Abstracts, deadline den 17 maj. Forskargrupper, forskare och doktorander är välkomna att lämna in förslag på papers (forskningsidéer) kring frågor som ansluter till konferensens teman. Max. 200 ord samt fem key words.

Abstracten skickas till ulrika.holgersson@hist.lu.se. Besked om medverkan lämnas senast den 1 juni.

Konferensspråk: något av de skandinaviska språken och engelska.

Konferensen finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. För deltagare utanför Stockholmsområdet ersätts resor och övernattning med max. 3000 kr/person.

För frågor: ta kontakt med christina.florin@historia.su.se, ulla.manns@sh.se eller kirsti.niskanen@historia.su.se