Tillbaka till listan

Queerseminariet vid Stockholms universitet

Datum: 2015-10-08 - 2015-12-03
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms universitet
Typ: Seminar

Queerseminariet vid Stockholms universitet

8 oktober, kl. 17-19
lambda nordica 20 år – mellan aktivism och forskning
1989 startades tidskriften lambda nordica som tidskrift för homosexualitetsforskning, och från 1995 har tidskriften publicerats regelbundet. I dag är det Nordens enda sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrift om forskning på HLBTQ-området. Vi firar med ett tillbakablickande seminarium om tidningens och queerforskningens historia i Sverige
Medverkar gör bland andra tidskriftens centrala initiativtagare och pionjärer: Göran Söderström och Lena Nilsson Schönnesson, samt dagens redaktörer Ulrika Dahl och Jenny Björklund.

Vi avslutar med mingel, bubbel och snacks efter seminariet!
Lokal: D4110

9 november, kl. 16-18
Migrationens känsla: Berättelser om queer intimitet och partnermigration till Sverige.
Sara Ahlstedt, doktorand i migration och etnicitet vid REMESO, Linköpings universitet, pratar om sitt avhandlingsprojekt.
Lokal: D4110

3 december, kl. 17-19
Queer dans
Anna Nyander arbetar som forskningsarkivarie inom dans på Svenskt visarkiv/Musikverket. Hon är utbildad danspedagog på Dans-och Cirkushögskolan och har dessutom läst ett antal kurser i dansetnologi. Våren 2013 genomförde hon i Visarkivets regi ett dokumentationsprojekt om queerdans. Fokus låg på fyra queerdansgenrer: queertango, queersalsa, queerlindy och queerpolska. Som danspedagog inom svensk traditionell pardans använder sig Anna Nyander av en "könsneutral" danspedagogik, men det var i och med dokumentationsprojektet som hon för första gången besökte queerdansworkshops. Hennes presentation kommer att handla om vad som kom fram i projektet och vilka tankar det väckte.
Charlotte Rivero, (genuspedagog och leg sjuksköterska), har 10 års erfarenhet som tangoinstruktör och startade 2006 Tangoverkstan - Roller i rörelse där undervisning sker i enlighet med genus/queer/ normkritisk, problembaserad tangopedagogik som hon utvecklat och infört i Sverige.
Lokal: D4110

Välkomna!


Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till
Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se) eller
Maria Margareta Österholm (maria.margareta.osterholm@gender.su.se