Tillbaka till listan

Projektledare sökes till ett omväxlande arbete inom det välfärdspolitiska området i Norden

Datum: 2015-11-06
Typ: -

Projektledare sökes till ett omväxlande arbete inom det välfärdspolitiska området i Norden


Vi söker en projektledare inom det välfärdspolitiska området med inriktning mot barn- och familjepolitik.Det handlar om att initiera och driva projekt, samla nätverk och experter i Norden, företräda Nordens Välfärdscenter NVC, i välfärdsfrågor, särskilt barn- och familjefrågor mm. Det kan också handla om att arbeta med t ex försäkringssystem.

Under flera år har vi arbetat med projekt om tidiga insatser till familjer samt situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden. Projekten har resulterat i konkreta förslag till beslutsfattare på olika nivåer. Resultaten har spridits genom turnéer runt om i Norden. Nu vill vi gå vidare och ta oss an andra angelägna utmaningar för barn- och unga i Norden.

Din profil
Vi söker en initiativrik och resultatinriktad projektledare med gedigen erfarenhet inom det välfärdspolitiska området och stor kunskap från praktik inom familjeområdet. Kunskap om forskning inom området är meriterande. Din första uppgift kommer att handla om sjukförsäkringsområdet, varför vi gärna ser att du har kunskap och erfarenhet från arbete med dessa frågor på systemnivå. Det är en fördel om du har en bakgrund från en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av EU-finansierade projekt är en fördel. Du har en akademisk utbildning, har erfarenhet från projektledning med budgetansvar och det är en fördel om du har arbetat tvärsektoriellt inom området, gärna på nordisk nivå. Du har lätt att samarbeta och är bra på att förmedla ditt budskap både muntligt och skriftligt på ett av de skandinaviska språken.

Uppgifter
• Leda ett mindre nordiskt projekt om sjukfrånvaro och gender
• Bidra till att utveckla det välfärdspolitiska området i NVC
• Identifiera utmaningar och förbättringsområden när det gäller utsatta barn- och unga
• Utarbeta förslag till projekt- och handlingsplaner inom välfärdsområdet
• Leda nätverks- och expertgrupper
• Hitta och samla goda exempel och sprida dem i Norden
• Arrangera nordiska konferenser och seminarier

Vi erbjuder ett spännande utvecklingsarbete i en nordisk institution med kollegor från andra nordiska länder. Anställningen innebär resor både inom och utanför Norden.

Villkor
Lön efter överenskommelse. Anställningen avser heltid. Tidsbegränsad tillsvidareanställning, enligt särskild nordisk överenskommelse, på 4 år. Det finns möjlighet till förlängning upp till max 8 år. Statsanställda i de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för arbete i NVC. Medarbetare som rekryteras från annat land än Sverige har rätt till kompensation i samband med etablering i Sverige, samt till flyttkostnader. I övrigt tillämpar NVC samma regler som statligt anställda i Sverige.
Vi eftersträvar en jämn balans vad gäller ålder, kön och har som ambition att ha personal från alla Nordens länder.

Tillträde
1 februari 2016 eller enligt överenskommelse.


Ansökningens sista datum:
6 november 2015

SÖK TJÄNSTEN HÄR: http://norden.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=594