Tillbaka till listan

Projektledare ESF projekt Mirjam

Datum: 2015-10-31
Plats: Norrköping
Typ: GenderJob

Projektledare ESF projekt Mirjam

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 13 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen har påbörjat ett omfattande och viktigt förnyelsearbete mot en modernare och lärande myndighet. Hos oss är ett utvecklat ledarskap med fokus på alla nivåer viktigt.

Arbetsförmedlingen söker en driven och engagerad Projektledare under tre år till projekt Miriam under förutsättning att medel beviljas av ESF. Projektet kommer att bedrivas hos arbetsförmedlingarna i Östergötland och Södermanland. I tjänsten ingår regelbundna resor i båda länen.

Projekt Mirjam är ett projekt med jämställdhetsinriktning som vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringsuppdraget som står långt från arbetsmarknaden i Östergötland och Södermanland.

Målet med projektet är att finna/utforska/implementera metoder som bidrar till att minska tiden som det tar för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet ska kvinnornas dolda resurser synliggöras samt vägledande insatser genomföras i kombination med studier i svenska och nätverk i form av mentorer etableras.

Som projektledare förväntas du leda och samordna verksamheten, du skall utveckla samarbetet mellan ingående parter i uppdraget och hålla ihop arbetet med styrgruppen och projektmedarbetare för uppdraget. Projektledarskapet ställer höga krav på redovisning. Placeringsort Norrköping på marknadsområdets kansli. Under år 2016 bedrivs projektet i Östergötland, år 2017 ansluter Södermanland.

Arbetsuppgifter:


• ansvar för uppstart, genomförande och avslutning av projektet.
• ansvar för utvecklingen och processer.
• följa upp innehåll i projektet samt rapportera till projektägaren samt styrgrupp.
• återföra erfarenheter från projektet löpande och skriva rapporter.
• skapa goda förutsättningar för arbetet i projektet och se till att gruppen arbetar tillsammans.

Kvalifikationer


• Högskoleutbildning eller motsvarande.
• Erfarenhet av att leda/och eller att utveckla verksamhet
• Kunskap inom området vägledning.
• Goda kunskaper om grupputveckling/gruppens olika utvecklingsfaser/teambuilding /konflikthantering.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Färdigheter


• Du har en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga
• Du är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
• Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara och accepteras av berörda parter.
• Du har god analytisk förmåga, helhetssyn och har förmåga att kunna se större samband.
• Du är van vid att snabbt sätta dig in en uppgift, lösa den och leverera ett resultat inom utsatt tid.
• Du organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
• Du är kvalitetsmedveten och noggrann.
• Du har ett intresse för jämställdhetsintegrering.

Övrigt

Anställningsformen är visstidsanställning med tillträde 11 januari 2016 tom 10 januari 2019. Arbetsuppgifterna innebär regelbundna resor i Östergötland och Södermanland, formell placeringsort MO Stabens kansli i Norrköping. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2015 märkt med diarienummer Af-2015/491944. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vår externa webbplats (arbetsformedlingen.se/ledigajobb). Du ska även besvara ett antal urvalsfrågor elektroniskt. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenhet samt ett brev där du beskriver varför du söker jobbet. Tjänstgöring på flera orter i marknadsområdet förkommer i tjänsten.