Tillbaka till listan

Projektledare deltid

Datum: 2016-11-01
Plats: Stockholm
Arrangör: Make Equal
Typ: GenderJob

Projektledare deltid

Inom ramarna för tjänsten kommer du att arbeta med att nå ut till projektets målgrupp för att få in en bredd av berättelser från dem. Insamlandet sker via sociala medier, utlysningar i andra verksamheters kanaler, uppsökande verksamhet, workshops i skolor, föreningar och på fritidsgårdar. Du kommer att ansvara för att projektet når uppsatta mål inom satta deadlines samt för viss administration och ekonomi kopplat till projektet. Då metodutveckling är en del av arbetet är det viktigt att ha kompetens inom områdena jämlikhet, normkritik och intersektionalitet. Den som anställs bör tycka om att arbeta utåtriktat med att knyta kontakter och samarbeta med andra. Att ta fram formerna för hur projektet ska kunna leva vidare inom vår organisation ligger även det inom projektledarens arbetsområde. Tjänstegraden är 40-60 %, där vi bestämmer exakt nivå i dialog med den som anställs. Tänkt anställningsperiod är 1 december 2016 till 30 juni 2017.På grund av tjänstens begränsade omfattning kommer projektledaren inte att involveras i organisationens övriga arbete, utan fokusera på projektet. Prestigelöshet, lösningsfokus och en vilja att förändra samhället till det bättre är viktiga egenskaper för alla som finns i vår organisation. Givetvis ska du också hålla med om och skriva under på vår värdegrund.