Tillbaka till listan

Projektcontroller

Datum: 2018-04-22
Plats: Stockholm
Arrangör: Kvinna till Kvinna
Typ: GenderJob

Projektcontroller

Som projektcontroller är du ansvarig för:
Löpande utbetalningar och kontroll, avstämning, uppföljning av projektmedel som Kvinna till Kvinna förmedlar till samarbetsorganisationer.
Projektekonomisk administration, från bokföring till finansiella rapporter.
Rapportering av anslag till givare.
Granska samarbetsorganisationernas avtal, budget, utfall och revisionsrapporter. Besöka de olika kontoren för att granska samarbetsorganisationernas finansiella rapportering samt föreslå förbättringar i rutiner och rapportering.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra. Som projektcontroller tillhör du Ekonomienheten som består av åtta personer och rapporterar till ekonomichef