Tillbaka till listan

Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus

Datum: 2018-04-02
Plats: Umeå
Arrangör: Umeå universitet
Typ: -

Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus

Den som anställs som postdoktor kommer driva egen forskning inom ramen för ett samverkansprojekt vid UCGS; Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö. Fokus är att utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv studera skolors likavillkorsarbete inom en bredare jämlikhets- och antidiskrimineringsdiskurs. Det kan till exempel involvera frågor såsom; vilka mekanismer riskerar skapa kränkningar och trakasserier? Vilken betydelse har kön, klass och etnisk bakgrund för elevers hälsa, för betyg etc.? Hur arbetar skolor med dessa frågor?