Tillbaka till listan

Postdoktor i tema Genus

Datum: 2017-05-02
Plats: Linköping
Arrangör: Linköpings univeristet
Typ: GenderJob

Postdoktor i tema Genus

Forsknoingskoordinationen är inom ramarna för programmet The Seed Box – A MISTRA-Formas Environmental Humanities Collaboratory.

Därtill kommer forskningskoordination inom GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (GEXcel) samt forskning på fältet miljöorienterad humaniora (inom ramarna för området Genus, natur, kultur vid Tema Genus).

Detta innefattar, bland annat, att söka och utveckla kopplingar inom Seed Box-programmets pågående forskning samt samordna övriga i programmet ingående verksamheter, exempelvis utlysningen av Seed Money-medel och arbete med Seed Box digitala plattform.

Innehavaren av anställningen ska inom både Seed Box och GEXcel arbeta med programmets externa och interna kommunikation. I detta ingår att informera om programmen till avnämare på framförallt engelska, samt att ta fram och vidareutveckla material för programmets hemsida och kanaler i sociala medier. Inom GEXcel ska innehavaren av anställningen främst understödja GEXcels sex co-directors och samordna forskare och forskningsprojekt inom detta tre-universitetssamarbete.