Tillbaka till listan

Postdoktor i medicinsk humaniora

Datum: 2016-04-01
Plats: Lund
Typ: GenderJob

Postdoktor i medicinsk humaniora

Forskningsnoden Medicinsk Humaniora befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas och vi söker nu en postdoktor som är disputerad i ett humanistiskt ämne. Anställningen är på heltid och omfattar huvudsakligen (80 %) forskning och genomförandet av ett sammanhållet projekt. Utöver forskning ska postdoktorn på 20 % arbeta med forskningsadministrativt arbete vid noden samt viss undervisning. Det kan exempelvis ske genom att planera och bjuda in forskare till seminarieserien Medical Humanities Series samt genom att ordna mindre konferenser och workshops.

Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet. Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt ska bedömningen göras med utgångs-punkt i den för anställningen fastställda kravprofilen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en projektplan för den forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Ansökan ska innehålla följande:

- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.

- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer).

- Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Projektplanen ska innehåll följande rubriker:

• Beskrivning av projektet (frågeställning och sammanfattning)

• teori och metod

• relation till den internationella forskningsfronten

• forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten

• den sökandes kompetens och meriter för projektet

• tidsplan och redovisningsform för projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!


Anställningsform
Visstidsanställning längre än 6 månader

Anställningens omfattning
Heltid

Tillträde
15 augusti 2016 eller enligt överenskommelse

Löneform
Månadslön

Antal lediga befattningar
1

Sysselsättningsgrad
100 %

Ort
Lund

Län
Skåne län

Land
Sverige