Tillbaka till listan

Personalspecialist, likabehandling/jämställdhet

Datum: 2016-06-15
Plats: Göteborg
Arrangör: Göteborgs universitet
Typ: GenderJob

Personalspecialist, likabehandling/jämställdhet

OBS: TILLTRÄDE SNARAST!

Exempel på arbetsuppgifter:
- Råd och stöd till organisationens chefer, personalhandläggare och likabehandlingsrepresentanter
- Omvärldsbevakning och uppföljning av verksamhet innefattande att ta fram bearbeta och analysera relevanta nyckeltal
- Bereda och föredra ärenden i universitets olika ledningsorgan och beslutsorgan
- Utredningar och beredning av förslag till styrdokument
- Projektledning och samordning av arbetsgrupper
- Identifiera och planlägga kompetensutvecklingsinsatser

Som handläggare kommer du även att hantera frågeställningar och handlägga ärenden inom andra delar av personalområdet.