Tillbaka till listan

På scen: När blev svensken svensk?

Datum: 2017-10-12
Tid: 19:00-21:00
Plats: Göteborg
Arrangör: Göteborgs Stadsteater
Typ: Seminar

På scen: När blev svensken svensk?

Med Henrik Arnstad, Marie Demker, Dick Harrison och Ann-Judith Rabenschlag. Före 1800-talet var det nationella identitetstänkandet obefintligt i Europa. Om vi ändå tänker oss någon sort svenskhet under 1300-talet eller 1600-talet, skulle vi känna igen den? Och varför tycks socialdarwinistiskt orienterad nationalism återigen sätta agendor i samhällsdebatten, trots att historiens senaste hundra år är överlastade av övergrepp och barbari utförda i dess namn?