Tillbaka till listan

Oral history workshop: frågelistor, möjligheter, och problem

Datum: 2017-10-26
Tid: 11:00-17:00
Plats: Göteborg
Arrangör: Göteborgs universitet
Typ: Seminar

Oral history workshop: frågelistor, möjligheter, och problem

Vi diskuterar erfarenheter av användandet av dessa inom olika genomförda projekt. Vilkas röster är det som blir hörda genom olika uppteckningar genomförda med hjälp av frågelistor? Vilka problem och möjligheter finns för forskare att använda sig av museers och arkivinstitutioners uppteckningar gjorda utifrån frågelistor av olika slag? Hur kan frågelistor utvecklas och anpassas till nya perspektiv och teorier inom forskningen? Hur kan frågelistor kombineras med forskningscirklar, kan de användas för att initiera sådana?

Anmälan via mail senast 2017-10-16.