Tillbaka till listan

Nätverket mot våld

Datum: 2018-12-06
Tid: 13:00-16:00
Plats: Oskarshamn
Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
Typ: Meeting

Nätverket mot våld

Nätverket mot våld är en del i Länsstyrelsens uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länets nätverk mot våld riktar sig till representanter för verksamheter inom länets kommuner, landsting, myndigheter och civilsamhälleorganisationer i arbetet som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, samt människohandel och prostitution.

Välkommen med din anmälan!