Tillbaka till listan

Nationella sekretariatet för genusforskning söker projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag

Datum: 2016-11-30
Plats: Göteborg
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning
Typ: GenderJob

Nationella sekretariatet för genusforskning söker projektsamordnare för jämställdhetsuppdrag

I arbetsuppgifterna ingår att delta i planering, genomförande och dokumentation av t.ex. nätverksträffar, workshops och utbildningar för olika målgrupper. Att bistå i arbetet med att ta fram underlag till rapporter och andra skrivelser hör också till uppgifterna. Du kommer att arbeta i en verksamhetsgrupp, under ledning av en verksamhetsledare. I arbetet ingår att delta i sekretariatets övriga arbete.

Du har
• högskoleutbildning med inriktning genusvetenskap eller motsvarande
• god kunskap om nordisk och svensk jämställdhetspolitik, inklusive jämställdhetsintegrering som strategi
• vana av att planera och genomföra projekt inom offentlig verksamhet, gärna på nordisk nivå
• dokumenterad erfarenhet av att ta fram kunskapsunderlag, såsom rapporter, skrivelser, analyser och kartläggningar på genus- och jämställdhetsområdet
• bred erfarenhet av att planera och genomföra möten, nätverksträffar, workshops och liknande på genus- och jämställdhetsområdet
• god kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift och behärskar svenska och engelska på mycket hög nivå och förstår skandinaviska språk utan svårighet

Teman som vi bl.a. arbetar med i uppdragen är könsrelaterat våld, jämställdhet i arbetslivet, jämställdhet i akademin och forskningens villkor. Du ska därför ha fördjupad kunskap på något eller flera av dessa områden.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vid beslut kommer verksamhetsgruppens samlade kompletterande kompetenser vara avgörande.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 år
Omfattning: 100 %
Placering: Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg
Tillträde: 1 januari 2017
Diarienummer: PET 2016/623