Tillbaka till listan

Nationella lika villkorskonferensen 2018

Datum: 2018-11-22 - 2018-11-23
Plats: Växjö
Arrangör: Linnéuniversitetet
Typ: Conference

Nationella lika villkorskonferensen 2018

Akademin står inför stora utmaningar att integrera lika villkors- och
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla beslut i verksamheterna. Syftet med årets konferens ä ratt lägga fokus på integrering av jämställdhetsperspektivet och det praktiska arbete som sker i svenska lärosäten. Konferensens mål är därmed att skapa förutsättningar för arbetet att nå de jämställdhetspolitiska målen och diskrimineringslagen genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter och studentorganisationer. Men även andra organisationer främst inom, men även utanför, akademin med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor i svenska lärosäten.