Tillbaka till listan

Nationell samling om våld

Datum: 2018-12-18
Tid: 09:30-16:30
Plats: Stockholm
Arrangör: Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.
Typ: Conference

Nationell samling om våld

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Konferensen äger rum den 18 december på Folkets hus i Stockholm och riktar sig till personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. #upptäckvåldet genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.