Tillbaka till listan

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Datum: 2020-01-30
Tid: 10:00-16:00
Plats: Stockholm
Arrangör: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Typ: Course

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmälan via https://survey.ki/dialogdagar senast 13 december 2019!