Tillbaka till listan

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Datum: 2020-01-17
Tid: 10:00-16:00
Plats: Malmö
Arrangör: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Typ: Course

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmäl dig senast 13 december via https://survey.ki/dialogdagar

Tillbaka till listan

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Datum: 2020-01-17
Tid: 10:00-16:00
Plats: Malmö
Arrangör: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Typ: Course

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmäl dig senast 13 december via https://survey.ki/dialogdagar

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo