Tillbaka till listan

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Datum: 2019-03-08
Tid: 14:00-16:00
Plats: Solna
Arrangör: Karolinska Institutet
Typ: Seminar

Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Under eftermiddagen kommer Vetenskapsrådet att presentera en ny internationell forskningsöversikt och Universitets- och högskoinnlerådet delge erfarenheter från sitt regeringsuppdrag om att förebygga sexuella trakasserier.

I samband med detta lanserar Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet ett nytt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi. Vi ser fram emot möjligheten att utöka samverkan med andra lärosäten och hoppas på ett brett intresse i sektorn.

Målgrupper: Lärosätesledningar, ledningar vid sektors- och forskningsfinansierande myndigheter, forskare och sakkunniga inom området.

Inbjudan till seminarium

Seminariet är på svenska.

PÅ AGENDAN
Programmets initiativtagare hälsar välkommen
Rektor Ole Petter Ottersen hälsar välkomna till Karolinska Institutet
Dagens lansering öppnas av prorektor Karin Dahlman-Wright, Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet och Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH
Inledning
Statsråd Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Vetenskapsrådet: Sexuella trakasserier i akademin – en internationell forskningsöversikt
Fredrik Bondestam, rapportförfattare
Universitets- och högskolerådet: Lärosätenas förebyggande arbete. Erfarenheter från UHR:s regeringsuppdrag
Aleksandra Sjöstrand, utredare UHR
Presentation av forsknings- och samverkansprogrammet
Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska Institutet
Paneldiskussion med forskare och lärosätesledningar
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Anette Agardh, professor, Lunds universitet
Anna Wahl, professor, vicerektor, KTH
Daniel Lindblom, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Samtalet leds av Maja Lundqvist, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mingel