Tillbaka till listan

Migration, sexualitet och integration

Datum: 2016-11-22
Tid: 10:00-15:30
Plats: Lycksele
Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
Typ: Conference

Migration, sexualitet och integration

Migration påverkar den sexuella hälsan på många olika sätt för både ungdomar och vuxna, flickor och pojkar, kvinnor och män. Rätten till sexuell hälsa är en av de mänskliga rättigheterna. När det handlar om migranter behövs kunskap om vad migration gör med individernas tankar, känslor och beteende kring sex- och samlevnadsfrågor. Dagen syftar till att sprida kunskap och öka förståelse kring sex- och samlevnadsfrågor som har med migration och integration att göra. Förhoppningen är att fördjupad kunskap ger bättre förutsättningar för god sexuell hälsa och positivt påverkar attityder till ökad jämställdhet.

FÖRELÄSARE
Föreläsare under dagen är Salar Shalmashi. Salar är socionom, leg. psykoterapeut, klinisk sexolog och upplysare. Salar har under sitt arbetsliv arbetat på olika ungdomsmottagningar och har träffat ungdomar med utländsk bakgrund och bland dem en del ensamkommande flyktingungdomar - både i kliniskt arbete och i grupp. Salar arbetade också under många år på Stockholms Mansmottagning där var han involverad i olika projekt som hade som syfte att utöka kunskapen om ensamkommande flyktingungdomarnas sexuell hälsa men framför allt hur undervisning kan se ut. Idag arbetar Salar på RFSU-kliniken i Stockholm.

Sista anmälningsdag: 11 november