Tillbaka till listan

Maskulinitet i förändring

Datum: 2017-10-11
Tid: 08:45-16:30
Plats: Örebro
Arrangör: Kerstin Lillje
Typ: Conference

Maskulinitet i förändring

Under dagen kommer föreläsare bland annat att reflektera omkring följande frågor:
Kan politik förändra män och maskuliniteter? Blir politiken annorlunda när män och maskuliniteter förändras? Hur ser mäns relation till jämställdhet och feminism ut? Tilltalar populism särskilt män? Vad har andelen män inom politiken att göra med könat våld? Hurdana är män som politiker och hur är politiker som män?

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller är intresserad av området.

Anmälan krävs, och sista dag för anmälan är 2 oktober. Max antal deltagare är 160 personer, så vänta inte för länge med anmälan! Vid sent avhopp (efter 9 oktober) debiteras en avgift på 500 kronor.