Tillbaka till listan

Mänskliga Rättighetsdagarna

Datum: 2018-11-15 - 2018-11-17
Plats: Stockholm
Arrangör: MR-dagarna
Typ: -

Mänskliga Rättighetsdagarna

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna som arrangeras i Stockholm den 15-17 november är:

Rätten till ett liv fritt från våld

Att utsättas för våld är att utsättas för en kränkning av sina mänskliga rättigheter. Att gå fri från våld är en mänsklig rättighet. Staten har en skyldighet att avstå från våld mot sina invånare men också att skydda dem från våld från tredje person. När våld utövas mot en människa innebär det ofta också ett hinder för den enskilde att utöva sina rättigheter. Våldet kan ta många former, allt ifrån direkt fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld till strukturellt våld, ekonomiskt förtyck och försummelse av grupper med mera. Hot om våld utgör också ett demokratiproblem då det kan utövas för att tysta och marginalisera vissa grupper i samhället. Våldet är därför ett problem för hela samhället och inte endast för dem som utsätts för våld.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 15-17 november 2018 kan många olika aspekter av våld som en rättighetskränkning att lyftas. Programmet kan exempelvis behandla sexualiserat våld, politiskt våld, strukturellt våld, hatbrott och trakasserier, hat och hot på nätet, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld i konfliktzoner. Det blir en djupdykning i de strukturer och bakgrundsfaktorer som ligger bakom våldet: Vilka är förövarna och vilka utsätts för våld? Hur påverkar maktstrukturer relaterade till exempelvis kön, etnicitet/vithet, funktionalitet, klass, könsidentitet, sexuell läggning, religion och ålder sannolikheten att ta till våld eller utsättas för våld?

Programmet vill också öppna för diskussioner om våldets konsekvenser för den enskilde och för samhället i stort. Samt ett mer framåtblickande och lösningsorienterat program med fokus på metoder och positiva exempel på hur våld i alla dess former kan motverkas och förebyggas. Hur kan ett gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för ett liv fritt från våld se ut? Går det att bygga bort våldet? Hur kan skadliga normer om makt, värdighet och betydelse som t.ex. maskulinitetsnormer förändras? Vad finns att lära från försoningsprocesser både i Sverige och globalt för att få en fredligare värld och förhindra att våld återuppstår? I programmet lyfts även statens ansvar att avstå från, förhindra och förebygga våld samt frågor gällande statligt sanktionerat våld och våldsmonopol.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.