Tillbaka till listan

Lektor i litteraturvetenskap

Datum: 2017-04-23
Plats: Stockholm
Arrangör: SÖDERTÖRN UNIVERSITY | STOCKHOLM
Typ: GenderJob

Lektor i litteraturvetenskap

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Litteraturvetenskap finns som examensämne vid Södertörns högskola sedan 1999, och är en del av Institutionen för Kultur och Lärande. På grundnivå finns två alternativa inriktningar, Litteraturvetenskap med skapande svenska respektive Dramatext och teater med skapande svenska. Ämnet erbjuder utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området Kritisk kulturteori. Tonvikt i utbildning och forskning ligger på komparativ analys av litterära texter (även dramatik) från ett modernt kritiskt teoretiskt perspektiv, som inbegriper bland annat genusteori, postkolonial teori, djurstudier och medieteori. Ämnet har även ansvar för ett antal kurser inom lärarutbildningens olika program. I ämneslärarutbildningen inom ämnesinriktningen svenska ingår litteraturvetenskapliga kurser kontinuerligt, i förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och grundlärarutbildningen mot årskurs 4-6 har ämnet ansvar för kurser med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Alla program inom lärarutbildningen har interkulturell profil.
Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar undervisning och handledning i litteraturvetenskap på svenska på alla nivåer samt undervisning och handledning på lärarutbildningen. Därtill ingår kursansvar samt medverkan i kursutveckling och planering. Även undervisning på engelska kan förekomma. Under förutsättning att erforderliga medel erhålls kan forskning ingå i anställningen.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor i litteraturvetenskap är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.
Dessutom tas hänsyn till följande bedömningsgrunder för denna anställning (i rangordning):
• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot exempelvis genusteori, drama eller postkolonial teori.
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet även inom lärarutbildningens litteraturvetenskapliga kurser.
• Dokumenterad god samarbetsförmåga.
• Dokumenterad god erfarenhet av administrativt arbete samt av planeringsarbete.


Anställningen är tillsvidare och omfattar 100 % av en heltid med tillträde 2018. Provanställning kan komma att tillämpas.

ANSÖKAN
Observera att:
- Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
- Ansökan som inte är komplett kan komma att avvisas
- Ansökan och bilagor som inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


Ref: 830/1.6.1/2017