Tillbaka till listan

Lektor i historia med inriktning mot genus och interkulturalitet

Datum: 2016-11-28
Plats: Stockholm
Arrangör: Södertörns högskola
Typ: GenderJob

Lektor i historia med inriktning mot genus och interkulturalitet

Huvudsaklig arbetsuppgift är undervisning inom ämnet historia, både fristående kurser och inom ämneslärarprogrammet och eventuellt andra program. Även undervisning inom andra delar av Södertörns högskolas lärarutbildning kan förekomma. Till undervisning räknas även att delta i kursutvecklingsarbete inom ämneskollegiet. Undervisningen sker till stor del i arbetslag. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Forskning inom tjänsten kan förekomma om anslags erhålls.