Tillbaka till listan

Leda och styra för hållbar jämställdhet: Kultur och fritid

Datum: 2015-10-13 - 2015-10-14
Plats: Stockholm
Arrangör: Sveriges kommuner och landsting, SKL
Typ: Lecture

Leda och styra för hållbar jämställdhet: Kultur och fritid

Sista anmälningsdag är den 3 september.

Två dagars teori följs av ett konkret arbete inom den egna organisationen. Detta redovisas vid en återträff efter cirka sex månader.

Dag ett och två omfattar:

• En översikt över områdets jämställdhetsutmaningar.
• Praktiska förslag på möjliga insatser och förbättringskoncept.
• Konkreta exempel från organisationer som arbetar med jämställdhet inom området.
• Metoder i systematiskt förbättringsarbete.
Deltagarna identifierar kvalitetsbrister i sin egen verksamhet och hittar förbättringsidéer som kan genomföras till dag tre.