Tillbaka till listan

Leda och styra för hållbar jämställdhet: Barn och utbildning

Datum: 2015-09-15 - 2015-09-16
Plats: Stockholm
Arrangör: Sveriges kommuner och landsting, SKL
Typ: Lecture

Leda och styra för hållbar jämställdhet: Barn och utbildning

Sista anmälningsdag är den 13 augusti.

Två dagars teori följs av ett konkret arbete inom den egna organisationen. Detta redovisas vid en återträff efter cirka sex månader.

Dag ett och två omfattar:

• En översikt över områdets jämställdhetsutmaningar.
• Praktiska förslag på möjliga insatser och förbättringskoncept.
• Konkreta exempel från organisationer som arbetar med jämställdhet inom området.
• Metoder i systematiskt förbättringsarbete.
Deltagarna identifierar kvalitetsbrister i sin egen verksamhet och hittar förbättringsidéer som kan genomföras till dag tre.