Tillbaka till listan

Lanseringsseminarium för State of the Worlds fathers

Datum: 2015-06-16
Tid: 09:45-10:45
Plats: Stockholm
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp
Typ: Seminar

Lanseringsseminarium för State of the Worlds fathers

Tre fjärdedelar av alla män och pojkar blir någon gång i livet föräldrar och så gott som alla pojkar och män har en möjlighet att spela en positiv roll för barns utveckling. Att engagera pojkar och män i omvårdnad, vårdarbete och genom föräldraskap är en viktig jämställdhetspolitisk åtgärd som hittills inte prioriterats på den globala agendan när det gäller jämställdhet eller barns rättigheter. Rapporten tar fasta på just detta och stakar ut en global agenda för hur vi bör involvera män och pojkar som en del av hur vi uppnår jämställdhet samt bidrar till kvinnors, barns och mäns positiva utveckling i livet.

Rapporten belyser befintliga policys och luckor i statistik, hur politik bör utformas på ett sätt som erkänner och svarar mot behoven i olika familjekonstellationer; däribland ensamstående föräldrar, adoptivföräldrar, homosexuella fäder, unga fäder, manliga förebilder och närstående vuxna. Hur kan Sverige bidra till denna process, både nationellt och internationellt? Hur ska vi exempelvis arbeta med jämställda föräldrautbildningar? Hur kan vi använda biståndet för att förmå andra regeringar att engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet? Hur engagerar vi barn så tidigt så möjligt i jämställdhetsarbetet? Rapporten har tagits fram inom ramen för den globala MenCare-kampanjen och dess medlemsorganisationer, däribland Rädda Barnen och Män för Jämställdhet.

PANEL
* Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister (S)
* Inger Ashing, Ordförande, Rädda Barnen
* Niklas Löfgren, Familje- ekonomisk talesperson, Försäkringskassan
* Carolina Wennerholm, Verksföreträdare för Jämställdhet, Sida
* Ulrika Karlsson, Riksdagsledamot & ordförande för riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (M)
Moderator: Tomas Agnemo, Generalsekreterare, Män för Jämställdhet

Obligatorisk anmälan senast söndag 14:e juni kl 23:00