Tillbaka till listan

Kvinnor och barn i rättens gränsland 3.0

Datum: 2016-11-29
Tid: 10:00-16:00
Plats: Voksenåsen, Oslo
Arrangör: Länsstyrelserna i Värmland, Norrbotten och Västra Götaland
Typ: Conference

Kvinnor och barn i rättens gränsland 3.0

fokus på erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Norge, och diskussion om de juridiska och etiska dilemman som barnäktenskap för med sig.

I och med 2015 års invandring har det kommit fler gifta asylsökande barn till Sverige och Norge än tidigare. Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk och norsk lag är tillämpningen långt ifrån okomplicerad. Vi ser bland annat på respektive länders juridiska förutsättningar och implikationerna av dess tillämpning i våra olika mottagningsorganisationer.

Utdrag ur programmet:
• Experterna Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland och Anja Bredal, Högskolan i Oslo diskuterar skillnader och likheter mellan Sverige och Norge samt de moraliska dilemman frågan om barnäktenskap för med sig.
• Den svenska lagstiftningen mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 2014, då två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa. Kammaråklagare Ulrika Ekvall berättar om erfarenheterna från sommarens fall i Lunds tingsrätt då äktenskapstvång prövades i svensk domstol för första gången.
• Socialtjänsten i Norrköping berättar hur de arbetat med ensamkommande barnärenden.