Tillbaka till listan

Kvinnojoursarbetare till Qjouren

Datum: 2016-07-31
Plats: Stockholm
Arrangör: Qjouren
Typ: GenderJob

Kvinnojoursarbetare till Qjouren

På Q-jouren kan våldsutsatta kvinnor få skydd, stöd och kunskap om våldsutsatthet och om sina rättigheter. Vi arbetar inte med missbruksbehandling utan har fokus på våldet. En del av de kvinnor som söker sig till Q-jouren har även erfarenheter av prostitution och trafficking. Vi söker en jourkvinna som har kunskaper inom såväl mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer som prostitutionsutsatthet. Tjänsten är i första hand inriktad mot de kvinnor som bor på Q-jourens boendedel. I tjänsten ingår att arbeta som jourkvinna, att vara kontaktperson för kvinnan i hennes möte med socialtjänsten eller andra myndighetspersoner och att kunna utveckla vårt stödjande arbete till kvinnor med erfarenhet av prostitution och/eller trafficking. Även att ha externa kontakter som t.ex. att vara referensperson vid organisations- och myndighetssamverkan kan ingå i tjänsten samt att vid behov kunna föreläsa om mäns våld mot kvinnor i missbruk, prostitution och trafficking.

Kvinnojourskunskap, våldskompetens och kunskap om frågor som rör prostitution och trafficking. Du får gärna att ha jobbat på en kvinnojour

Meriterande kompetens: kunskaper inom området prostitution och trafficking