Tillbaka till listan

Kvalitet i skyddat boende

Datum: 2017-10-06 - 2017-10-07
Plats: Göteborg
Arrangör: Evelina Skog
Typ: Course

Kvalitet i skyddat boende

Länsstyrelserna bjuder in till en utbildning som ger kunskap om lagstiftning, föreskrifter och andra riktlinjer som reglerar kommuners och ideella organisationers arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta. Utbildningen är också ett tillfälle att lära mer om systematiskt kvalitetsarbete och ett forum för erfarenhetsutbyte mellan de deltagande verksamheterna. Föreläsningar blandas med grupparbeten och övningar och utbildningen bygger mycket på deltagarnas delaktighet.

Utbildningen omfattar två dagar. Mer information om utbildningens innehåll och program för dagarna skickas ut efter sista anmälningsdag till de deltagare som fått en plats.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till Evelina Skog, Länsstyrelsen i Västra Götalands län på evelina.skog@lansstyrelsen.se. Sista anmälningsdag är den 7 juli 2017.