Tillbaka till listan

Kvalificerade utredare Prostitution och Människohandel

Datum: 2018-04-26
Plats: Göteborg
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Kvalificerade utredare Prostitution och Människohandel

Som kvalificerad utredare är du sakkunnig inom området både internt och gentemot externa aktörer. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet ingår även internationellt arbete där du förväntas medverka i konferenser på området samt genomföra internationella expertmöten.

I gruppens uppdrag ligger att fortsatt utveckla och effektivisera den operativa och strategiska samordningen mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer som arbetar mot prostitution och människohandel. Samordningen sker främst inom ramen för nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) som leds av Jämställdhetsmyndigheten. Arbetets fokus ligger på utveckling av stödverksamhet till utsatta, effektiv myndighetssamverkan och komptensstöd till relevanta aktörer för att stärka arbetet inom det här området i Sverige. En stor vikt läggs på att utveckla långsiktiga strategier för det förebyggande arbete mot prostitution och människohandel.