Tillbaka till listan

Kvalificerad HR-specialist till Jämställdhetsmyndigheten

Datum: 2017-05-23
Plats: Göteborg
Arrangör: Regeringskansliet för Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Kvalificerad HR-specialist till Jämställdhetsmyndigheten

Från och med 2018 får Sverige en jämställdhetsmyndighet som kommer att placeras i Göteborg.
En myndighet som självklart vill ligga i framkant när det gäller jämställdhet och mångfald i den egna organisationen.

Myndighetens uppgift blir att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås genom att öka effektiviteten i genomförandet av jämställdhetspolitiken. För det krävs en samlad organisation för uppföljning, analys, samordning och stöd.

Jämställdhetsmyndigheten ska svara för:
• analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet,
• stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken,
• samordning och genomförande av vissa uppdrag på jämställdhetspolitikens område
• att i övrigt bistå regeringen, bl.a. i det relativt omfattande internationella samarbetet på
jämställdhetsområdet.

Arbetsuppgifter
Vi söker en kvalificerad HR-specialist till Jämställdhetsmyndigheten. Under 2017 kommer du att få en unik möjlighet att delta i uppbyggnaden av Jämställdhetsmyndigheten. Du kommer att arbeta såväl strategiskt som operativt för att tillsammans med myndighetens ledning och chefer bygga upp myndighetens kompetens.

Tyngdpunkten i arbetet under 2017 kommer att ligga på rekrytering av chefer och medarbetare men i uppgifterna ingår även att arbeta fram avtal och styrdokument inför myndighetens start.


Från den 1 januari 2018 kommer du att leda uppbyggnaden av HR-stödet till myndighetens ledning och chefer genom att driva och utveckla kompetens- och personalfrågor inom myndigheten. Du kommer löpande att tillämpa arbetsrätt och avtal, delta i lönebildningen och arbetsmiljöarbetet samt allmänt stödja cheferna i personalfrågor. Frågor kring myndighetens kompetensförsörjning kommer att vara centrala under myndighetens första år.

Kvalifikationer
För att vara aktuell för jobbet förväntas du ha:
• Akademisk examen inom personalområdet.
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat personalarbete varav merparten inom staten.
• Dokumenterad erfarenhet som matchar arbetsuppgifterna
Det är meriterande att ha:
• arbetat med omstrukturering i statlig verksamhet
• förhandlingsvana
• ansvarat för jämställdhets- eller mångfaldsfrågor i ditt arbete


Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som gillar att utveckla verksamhet och bygga nytt, du ser vad som behöver göras och får det gjort. För dig är det lika viktigt att vara med och ta fram nya rutiner som att se till att de fungerar i det dagliga arbetet och att hitta lösningar på problem när de uppstår. Du tar eget ansvar i genomförande av såväl operativa som strategiska frågor. Du är bra på att samarbeta och på att få andra att göra det.

Övrigt
Tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Under 2017 kommer arbetet att genomföras inom ramen för utredningen om inrättande av en jämställhetsmyndighet. Arbetet kommer att utföras både i Stockholm och i Göteborg och din placeringsort under hösten kan diskuteras. Från och med 1 januari 2018 är Jämställdhetsmyndigheten arbetsgivare och placeringsorten är Göteborg.

s.jamy@regeringskansliet.se!