Tillbaka till listan

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken (online)

Datum: 2020-06-09
Tid: 09:00-15:00
Plats: Online
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: Course

Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken (online)

Kursbeskrivning:

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt, och här ska jämställdhet integreras och utgöra en grundpelare.

För att nå framgång i arbetet förutsätts att din myndighet har kunskaper om hur er verksamhet bidrar till en positiv utveckling av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling. Om myndigheten har ojämställdhetsproblem kan de vara hinder för att nå hållbarhetsmålen och genom att jämställdhetsintegrera verksamheten kan ni upptäcka och åtgärda dessa. Kursen avser att belysa dessa samband.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Den passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Tid och plats:

9 juni 2020, kl. 9.00-15.00. Observera att detta inte är en webbutbildning eller ett webbinarium som går att ta del av i efterhand, utan en lärarledd kurs i realtid som kräver aktivt deltagande under hela kurstillfället.

Kursen sker via det digitala verktyget Zoom.

Anmälan senast 29 maj
Anmälan sker via anmälningslänk på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

Observera att anmälan är bindande efter att anmälningsdatumet har gått ut. Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen till någon annan. Vi ser positivt på att två personer från samma statliga myndighet deltar, dock ej fler än två. Deltagarantalet är begränsat så principen först till kvarn gäller.

Kostnad:
3 000: – ex. moms per deltagare. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter 29 maj debiteras halva avgiften.