Tillbaka till listan

Konferens: Vår rasistiska samtid och antirasistiska framtid

Datum: 2016-10-22 - 2016-10-23
Plats: Malmö
Typ: Conference

Konferens: Vår rasistiska samtid och antirasistiska framtid


Konferensen avslutas med Antirasistiska Akademins årsmöte på söndagseftermidaggen. För att bli medlem, se http://www.antirasistiskaakademin.se/

Anmälan är öppen och konferensen är gratis.

Var med att skapa en antirasistisk framtid!

*Antirasistiska Akademi är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter.

****************************************

Preliminärt schema:


Lördag 22 oktober

14.00 – 14.15
Öppningsanförande. ArAs ordförande Adrian Groglopo.

14.15 – 15.15
Det rasistiska våldet idag. Föreläsning med Mattias Gardell, professor i religionshistoria och författare till den Raskrigaren, om seriemördaren Peter Mangs i Malmö.

15.30 – 16.15
När asylrätten var naturlag. Koloniala fantasier och migration. Föreläsning med Edda Manga, idehistoriker som forskar vid Mångkulturellt centrum i Stockholm.

16.30 – 17.15
Asylaktivism och forskning. Ett samtal mellan doktoranderna Emma Söderman och Pouran Djampour, som delar med sig av tankar utifrån arbetet med den nya antologin ”Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar”. Moderator: Leandro Schclarek Mulinari

17.30 – 18.30
Situationen på universiteten: om den befintliga representationen och arbetet med frågan på svenska lärosäten. Inledare: Tobias Hübinette. Paneldeltagare: medarbetare från Lunds universitet och Uppsala universitet. Moderator: Majsa Allelin


Söndag 23 oktober

10.00 – 12.00
Tio år bakåt, tio år framåt. Ett samtal om de tio åren som gått sedan den offentliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:41) skrevs. Hur såg situationen ut när rapporten skrevs, vad har hänt sedan dess och vilka framtidsutblickar finns idag? Med Masoud Kamali,, Professor i Socialt arbete, utredare, Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia och redaktör för utredningen, Adrian Groglopo, sekreterare, Irene Molina, professor i kulturgeografi, m.fl. Fler namn tillkommer. Moderator: Edda Manga

13.00 – 13.45
Antirasistisk kunskapspolitisk agenda - utblickar och framåtblickar. Konferensen avslutas en diskussion i helgrupp, ett öppet samtal som syftar till att kollektiv reflektion kring antirasismens möjligheter och nödvändighet. Samtalsledare: Majsa Allelin och Leandro Schclarek Mulinari

13.45 – 14.00
Konferensavslutning

14.15 – 16.00
Antirasistiska akademins årsmötePLATS: Sofielunds Folkets Hus