Tillbaka till listan

Kärleksinflationen

Datum: 2016-11-17
Tid: 19:00
Plats: Göteborg
Arrangör: ABF Göteborg
Typ: Lecture

Kärleksinflationen

Omkring hälften av världens sålda pocketböcker anses vara kärleksromaner. Men trots att frasen "jag älskar dig” idag uttalas oftare än för ett halvsekel sedan, så är det få som tror att nutiden blivit mer kärleksfull. Är den moderna kärleken så dömd till pastisch, stereotypifiering, en igenkännbar transportsträcka, att litteraturen inte längre kan ge den mening? Eller har kärlekens språk förvandlats? Har Det lyckliga slutet omförhandlats till Det spännande och framgångsrika slutet? Vad är en kärleksförklaring idag?

Ebba Witt-Brattström, professor litteraturvetenskap, författare
Anders Johansson, fil.dr. litteraturvetenskap, mottagare av Göteborgs stads essäpris 2016
Jenny Wrangborg, poet
Bob, Hansson poet

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke
Plats: Kongressalen, Folkets Hus Järntorget, Göteborg