Tillbaka till listan

Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi?

Datum: 2015-06-29
Tid: 13:00-17:15
Plats: Almedalen
Arrangör: Arbetsmiljöverket
Typ: Seminar

Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi?

Under tre år har Arbetsmiljöverket haft ett regeringsuppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftade till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i arbetsmiljöverks uppdrag uppmärksamma risker för belastningsskador.