Tillbaka till listan

Junior Professional Officer (JPO), Coordination Analyst, UN Women

Datum: 2017-10-09
Arrangör: UN Women
Typ: GenderJob

Junior Professional Officer (JPO), Coordination Analyst, UN Women

Sida samarbetar med UN Women i urvals- och rekryteringsprocessen. Tjänsten är på ett år i taget, i maximalt tre år.

Kvalifikationskrav:
• Maximum 32 år vid ansökningstillfället
• Master degree uttagen vid ansökningstillfället
• Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet
• Svenskt medborgarskap ELLER permanent uppehållstillstånd i Sverige med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige
• Samt kvalifikationskrav i arbetsbeskrivningen (ToR).

Ansökningsförfarande:
Sökande ansvarar själv för att samtliga dokument finns uppladdade och är korrekt ifyllda på engelska i Sidas rekryteringsverktyg via ansökningsformuläret på nästa sida. Ofullständig ansökan antas ej. Följande dokument ska bifogas:
• Signerat UNDPs P11-formulär (som används till JPO rekryteringar till UN Women)
• Masters examensbevis
• Cover Letter på engelska
• CV på engelska