Tillbaka till listan

Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare

Datum: 2019-09-24
Plats: Malmö/Online
Arrangör: Länsstyrelserna, MFoF, i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting sa
Typ: Conference

Jämställt föräldraskap - gynnar arbetstagare och arbetsgivare

Sedan den 1 januari 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att mer systematiskt arbeta med aktiva åtgärder för att anställda ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Ett föräldravänligt arbetsliv är en av flera viktiga faktorer för en jämnare fördelning av såväl hemarbete, ansvar för barn som en mer jämställd ekonomi.

Ett utvecklat arbete för ett jämställt föräldraskap på arbetsplatsen kan vara avgörande vid rekrytering och framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting samt TCO.

Målgrupp och syfte
Jämställt föräldraskap riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR- strateg, facklig representant eller motsvarande. Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas.

Antalet fysiska platser är begränsat till 300 och arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ett urval vid behov. Digitalt finns ingen platsbegränsning.

Anmälan
Deltagandet är gratis. Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats.