Tillbaka till listan

Jämställdhetsutvecklare

Datum: 2017-04-21
Plats: Halmstad
Typ: GenderJob

Jämställdhetsutvecklare

Resurscentrum är Barn- och ungdomsförvaltningens forsknings- och utvecklingsavdelning där olika professioner arbetar med att ge stöd och service till barn/elever och personal i förskola och skola.

Resurscentrum söker en jämställdhetsutvecklare som är intresserade av att arbeta med nedanstående uppdrag:

• I enlighet med nationella styrdokument arbeta processinriktat med kompetensutveckling gällande jämställdhets (genus) - och mångfaldsarbete.

• Stödjer förskolechefer och rektorer i värdegrundsarbetet och i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

• Att bistå huvudmannen i det systematiska kvalitetsarbete och i delårsrapporteringar till nämnden.