Tillbaka till listan

Jämställdhetsutvecklare

Datum: 2017-03-19
Plats: Eskilstuna
Arrangör: Eskilstuna kommun
Typ: GenderJob

Jämställdhetsutvecklare

Du ansvarar för att driva kommunens strategiska nätverk för hållbar jämställdhet. Nätverket består av lokala processledare från alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. Du kommer även att planera och genomföra utbildningsinsatser i jämställdhet inom kommunkoncernen för medarbetare, chefer och förtroendevalda och planera, samordna, utveckla och genomföra olika aktiviteter riktade till externa parter och eskilstunabor.

Du kommer ha rollen som lokal processledare för jämställdhetsintegreringsarbetet på kommunledningskontoret. I det uppdraget ingår att tillsammans med direktörer och medarbetare på kommunledingskontoret utveckla ett starkare stöd till nämnder och bolag i deras arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet inom utåtriktad service och tjänster. Du förväntas samverka med övriga medarbetare inom avdelningen välfärd, för samsyn och gemensamma insatser utifrån avdelningens mål och uppdrag inom social uthållighet/hållbarhet.

Vissa mer administrativa uppgifter ingår också i rollen. Det kan till exempel handla om uppdatering av hemsida, intranät och vår Facebooksida. Du kommer att ansvara för dokumentation av Eskilstuna kommuns arbete med hållbar jämställdhetsintegrering. Vi vill också att du arbetar med ett öra mot omvärlden och hämtar in kunskap så att vi fortsätter att ligga i framkant inom jämställdhetsområdet.