Tillbaka till listan

Jämställdhetsutvecklare

Datum: 2018-01-03
Plats: Norrbottens län
Arrangör: Länsstyrelsen
Typ: GenderJob

Jämställdhetsutvecklare

I arbetet ingår:
• sammankalla, planera och leda olika nätverk regionalt
• självständigt och i samverkan planera och genomföra aktiviteter som för det regionala jämställhetsarbetet framåt
• ge stöd, vägledning och kunskapsstöd i frågor om jämställdhetsintegrering till medarbetare och aktörer i länet
• arrangera och hålla i utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser
• omvärldsanalys inom jämställdhetsområdet

Andra arbetsuppgifter inom jämställdhetsområdet kan bli aktuella, samt arbete med mänskliga rättigheter. Du kan komma att leda och ingå i interna och externa arbetsgrupper, utbilda inom sakområdet, utarbeta styrdokument samt svara på remisser och andra yttranden. Andra uppdrag inom och utanför länsstyrelsen som har koppling till jämställdhetsområdet och aktuella handlingsplaner kan komma att påverka dina arbetsuppgifter.