Tillbaka till listan

Jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet, Universitetsförvaltningen

Datum: 2016-06-02
Plats: Solna
Typ: GenderJob

Jämställdhetsstrateg vid Karolinska Institutet, Universitetsförvaltningen

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och utvärdering. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska man systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser beslut och processer får för kvinnor respektive män.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad under 2 års tid.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara en nyckelperson med expertkunskap som stödjer KI:s ledning och institutioner/motsvarande i det utvecklingsarbete som jämställdhetsintegrering innebär. Arbetet är såväl strategiskt som operativt. Det innebär att du kommer att ta fram förslag på nya riktlinjer och arbetsmetoder samt att arbeta med implementering av dessa. Du kommer även att hålla i utbildningar, både på svenska och engelska, för att öka kunskapen om jämställdhetsintegrering och lika villkor bland chefer och medarbetare.

Till dina arbetsuppgifter hör även att vara delaktig i KI:s ordinarie arbete med lika villkor i samverkan med KI:s samordnare för lika villkor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning mot genusvetenskap. Det är meriterande om du är disputerad inom relevant område.

Du ska ha flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom jämställdhetsområdet, gärna från universitetsvärlden eller annan offentlig verksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av annat likavillkorsarbete, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser.

Det är av stor vikt att du kan hålla utbildningar om jämställdhet och lika villkor både på svenska och engelska för stora och små grupper. Du måste även ha förmåga och erfarenhet av att skriva riktlinjer m.m. Eftersom KI har både svensktalande och engelsktalande medarbetare är det mycket viktigt att du förutom svenska även behärskar engelska i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan arbeta självständigt och drivande men även har mycket god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat synsätt.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.