Tillbaka till listan

Jämställdhetsstrateg inom verksamhetsområdet Mäns våld mot kvinnor

Datum: 2016-11-24
Plats: Gävle
Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
Typ: GenderJob

Jämställdhetsstrateg inom verksamhetsområdet Mäns våld mot kvinnor

Du anordnar utbildningsinsatser för berörda myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer och deltar i nätverk och referensgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Du anordnar även nätverksträffar och erfarenhetsutbyten för exempelvis socialtjänst och polis. En inte obetydlig del av arbetet är av administrativ karaktär inkl. uppdatering av hemsida.