Tillbaka till listan

Jämställdhetsstrateg

Datum: 2016-09-19
Plats: Visby
Arrangör: Länsstyrelsen i Gotlands län
Typ: GenderJob

Jämställdhetsstrateg

Insatserna är riktade mot olika aktörer i länet för att stödja och samordna arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen som riksdagen har beslutat. Arbetet kommer att ha ett särskilt fokus på det fjärde målet med jämställdhetspolitiken. Att motverka mäns våld mot kvinnor ska i den mån det är möjligt även integreras i andra verksamhetsområden.