Tillbaka till listan

Jämställdhetssamordnare med inriktning mäns våld mot kvinnor

Datum: 2018-01-03
Plats: Luleå
Arrangör: Länsstyrelsen
Typ: GenderJob

Jämställdhetssamordnare med inriktning mäns våld mot kvinnor

I arbetet ingår:
• Samordna, planera och leda olika nätverk i länet och regionalt
• Anordna möten och kunskapshöjande insatser i länets kommuner som exempelvis seminarier, workshops, sprida lärande exempel
• Ge stöd och rådgivning till exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvården, myndigheter och civila samhället i länet
• Följa upp och ge stöd till utförare av tidiga insatser
• Omvärldsbevakning inom sakområdet.