Tillbaka till listan

Jämställdhetspolitik i förändring - En konferens om jämställdhetspolitik, forskning och praktik

Datum: 2015-12-01
Tid: 08:45-16:30
Plats: Växjö
Typ: Conference

Jämställdhetspolitik i förändring - En konferens om jämställdhetspolitik, forskning och praktik

Program:

8:45 Kaffe och registrering
9:30 Välkomna!
9:40 Inledning 10:00 En jämställdhetspolitik i förändring?
Medverkande: Berit Jernberg, pol sak.
Lenita Freidenvall, Jämställdhetsutredningen
10:40 Makt
Perspektiv på jämställdhet och makt.
Medverkande: Christina Bergqvist, professor Uppsala universitet, Jämställdhetsutredningen
Forskare: Hanna Hallgren, lektor Linnéuniversitetet
11:20 Pengar
Perspektiv på ekonomisk jämställdhet.
Medverkande:
Malin Wreder, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Forskare: Anita Nyberg, professor Stockholms universitet

12:20 Lunch

13:30 Tid och hälsa
Perspektiv på tid och hälsa.
Medverkande:
Lenita Freidenvall, Jämställdhetsutredningen
Forskare: Jonas Sandberg, docent Jönköping University
14:20 Våld
Perspektiv på våld.
Medverkande:
Mikael Thörn, En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
Forskare: Rickard Ulmestig, Fil. dr Linnéuniversitetet
15:10 Fika
15:40 Samtal mellan praktiker
Medverkande:
Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun
Anders Eriksson, Malmö Stad
Sara Lhådö, Länsstyrelsen Skåne
Urszula Hansson, Länsstyrelsen i Hallands län
16:15 Landshövdingen har ordet
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län
16:30 Tack för idag!


När?
1 december 8.45-16.30
Var?
Växjö konserthus
Västra Esplanaden 10-14
Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig senast 20 nov via http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/kalender/2015/Pages/jamstalldhetspolitik-i-