Tillbaka till listan

Jämställdhetsmyndigheten söker seniora utredare med inriktning mot stöd och samverkan

Datum: 2017-09-10
Plats: Göteborg
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Jämställdhetsmyndigheten söker seniora utredare med inriktning mot stöd och samverkan

Stöd till myndigheter och andra organisationer i arbetet med jämställdhetsintegrering kommer att bli en av myndighetens huvuduppgifter. Som utredare på enheten får du också möjlighet att vara med och utveckla stöd- och samverkansformer som bidrar till ökat genomslag för jämställdhetsarbetet. Vi tror att det kräver god insikt i hur arbetet på området bedrivits hittills och en konstruktivt kritisk blick för vad som behöver vidareutvecklas.

Till dina huvudsakliga arbetsuppgifter hör att utveckla och ge processtöd till andra organisationer såsom myndigheter och kommuner i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Tillsammans med andra delar av myndighetens verksamhet kommer du och din enhet medverka i utvecklingen av metoder och arbetssätt som kan öka genomslaget för jämställdhetsarbetet. Vidare förväntas du medverka i olika utbildningsinsatser och annan utåtriktad verksamhet.