Tillbaka till listan

Jämställdhetsmyndigheten söker seniora utredare med inriktning mot analys och uppföljning

Datum: 2017-09-10
Plats: Göteborg
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
Typ: GenderJob

Jämställdhetsmyndigheten söker seniora utredare med inriktning mot analys och uppföljning

Uppgifterna kommer att innebära såväl arbete med löpande uppföljning som utvärderingar av enskilda insatser och större program och policy. Arbetet kommer att bestå både av egeninitierade uppdrag och av särskilda regeringsuppdrag. Uppgifterna kräver att både kvantitativa som kvalitativa metoder användas. En viktig uppgift kommer att vara att kommunicera utredningsresultat till olika målgrupper och det krävs därför att du kan förklara komplicerade samband på ett tydligt sätt.

Konkret innebär arbetet att bland annat ta fram underlag, skriva rapporter och delta i utbildningsinsatser. Arbetet kommer att genomföras i nära samverkan med andra aktörer på området. Förutom att självständigt och tillsammans med andra arbeta med utredningar och uppföljning förväntas du arbeta i nära samarbete med andra delar av myndighetens verksamhet, till exempel för att utveckla stödet till jämställdhetsarbetet i andra organisationer.