Tillbaka till listan

Jämställdhetsdagarna

Datum: 2016-01-27 - 2016-01-28
Plats: Malmö
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Typ: Conference

Jämställdhetsdagarna

På Jämställdhetsdagarna presenteras det nyaste och det mest relevanta inom jämställdhetsintegrering. Programmet ger omvärldsbevakning med allt från FN:s arbete med de nya hållbara utvecklingsmålen till uppdatering av pågående utredningar och propositioner. Företagens CSR-arbete och offentliga upphandlingar kommer att diskuteras. Konkreta resultat och goda exempel från genomförda satsningar i kommuner, landsting, regioner, myndigheter kommer att presenteras. Nya frågor och dilemman som ännu inte har färdiga svar undersöks, arbetsmarknadens parters roller i jämställdhetsintegrering kommer att lyftas. Grundläggande utbildningar i Gender Budgeting och komma- igång-seminarier kommer att varvas med djuplodande analyser om framtidens jämställdhetsintegrering.
”MCI har haft möjlighet att arbeta tillsammans med många inspirerande kunder under åren, att hjälpa dem uppnå sina mål för en bättre värld inom bl.a. hälsa, klimatförändring och jämställdhet - där Nordiskt Forum i Malmö 2014 var ett exempel. Vi är stolta över att fortsätta samarbeta med Sveriges Kvinnolobby kring Jämställdhetsdagarna - i nuläget saknas ett forum för dem som arbetar med jämställdhet dagligen - det ska vi vara med och ändra på.

Jämställdhetsdagarna ligger helt i linje med MCIs egna värderingar – live by growth och we believe in people” – Anki Frencken, Congress Director, MCI Scandinavia.

Det första nationella jämställdhetspriset - Svenska Jämställdhetspriset - kommer att delas ut!